De Voetbalclub

serie zwartwitillustraties i opdracht van Uitgeverij Malmberg