Stukje

gedicht: Theo Olthuis

beeld: Sandra de Weijze

uitgave van:  Plint uitgever van kunst en poezie